Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Zgoda na wykonywanie ratownictwa wodnego

Sopockie WOPR otrzymało zgodę na wykonywanie ratownictwa wodnego.

Zobacz również

Ważne informacje