Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Grupa Operacyjna

Statystyki

Statystyki CKRW w Sopocie za okres 01.01 - 31.12.2019 r.

LICZBA AKCJI

317

   LICZBA OSÓB POSZKODOWANYCH

419

   LICZBA OSÓB URATOWANYCH

393

   LICZBA ZGONÓW

16 

   LICZBA AKCJI Z BEZPOŚREDNIM ZAGROŻENIEM ŻYCIA

166

       LICZBA OSÓB POSZKODOWANYCH

253

       LICZBA URATOWANYCH

230

       LICZBA ZGONÓW

15
   

LICZBA AKCJI W POSZCZEGÓLNYCH MIESIĄCACH:

 

STYCZEŃ

2

LUTY

1

MARZEC

1

KWIECIEŃ

9

MAJ

7

CZERWIEC

68

LIPIEC

85

SIERPIEŃ

102

WRZESIEŃ

27

PAŹDZIERNIK

10

LISTOPAD

3

GRUDZIEŃ

2
   

WYKORZYSTANE SŁUŻBY:

 

RATOWNICTWO WODNE

302

PAŃSTWOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE

79

PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA

78

POLICJA

114

MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA

95

INNE

6

Zobacz również

Ważne informacje