Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Grupa Operacyjna

Bezpieczeństwo

Celem Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego jest prowadzenie działań ratowniczych, polegających w szczególności na organizowaniu i udzielaniu pomocy osobom, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na obszarze wodnym.

Ratownicy WOPR uczą również jak bezpiecznie wypoczywać nad wodą czyli jak wezwać pomoc, jak udzielać pierwszej pomocy czy bezpiecznie korzystać z lodu w zimie.

Zobacz również

Ważne informacje