Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Grupa Operacyjna

Szkolenia

Oferujemy szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy (pełny kurs oraz recertyfikacja). Zapraszamy do kontaktu!

Zobacz również

Ważne informacje