Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Grupa Operacyjna

Grupa Interwencyjna

To grupa najbardziej doświadczonych, wszechstronnie wyszkolonych, wyjątkowych Ratowników Sopockiego WOPR. Gotowi iść z pomocą przez 24h/365 dni w roku.

Uczestnicy akcji na terenie nie tylko Sopotu, ale rownież trójmiasta, województwa pomorskiego czy całej Polski. Byliśmy między innymi w 2007 roku na Mazurach podczas „Białego Szkwału” oraz podczas powodzi, która w 2010 roku nawiedziła południe Polski. Wtedy przez ponad tydzień czasu pomagaliśmy miastom Sandomierz i Tarnobrzeg.

Celem działania Grupy Interwencyjna Sopockiego WOPR jest:
• Pomoc osobom zagrożonym utratą życia lub zdrowia na wodzie, a w szczególności podczas powodzi i innych zdarzeń masowych oraz imprez odbywających się na wodzie lub w jej pobliżu;
• Działalność prewencyjna głównie na terenie działania Sopockiego WOPR;
• Upowszechnianie wśród społeczeństwa zasad udzielania pierwszej pomocy;
• Doskonalenie, podnoszenie poziomu sprawności i umiejętności GI;
• Współpraca z innymi służbami ratowniczymi oraz służbami mundurowymi;
• Rozsławianie dobrego imienia WOPR i GI;

GI realizuje swoje cele poprzez:
• Utrzymywanie stałej gotowości do podjęcia działań ratunkowych;
• Zabezpieczenie ratownicze imprez rekreacyjnych, turystycznych i sportowych organizowanych na wodzie lub w jej pobliżu;
• Organizowanie szkoleń dla członków GI;
• Uczestnictwo w ćwiczeniach innych organizacji zajmujących się ratownictwem;
• Organizowanie i uczestnictwo w pokazach ratowniczych;

Kandydatem do Grupy Interwencyjnej może zostać członek Sopockiego WOPR spełniający wymagania podane w Regulaminie. Okres kandydacki trwa 6 miesiące, po tym okresie Kandydat podchodzi do egzaminu. Jeśli zaliczysz go pozytywnie, staje się Ratownikiem GI.

Zapraszamy wszystkich chętnych do działania!

 

Kierownik Grupy Interwencyjnej
Łukasz Nizgorski
tel.: 694 081 254‬
e-mail: lukasz.nizgorski@sopockiewopr.pl

Zobacz również

Ważne informacje