Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Grupa Operacyjna

Logo Sopockiego WOPR

Ja, ratownik Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, przyjmuję za swoje godło niebieski krzyż i złotą kotwicę.

Logo Sopockiego WOPR składa się z oryginalnego logo WOPR’u (kształt okręgu, niebieski krzyż oraz złota kotwica, pełna nazwa organizacji) uzupełnionego falami symbolizującymi morze oraz napisem „SOPOCKIE”.

Wszyscy Ratownicy noszą na lewej piersi wyhaftowane logo Sopockiego WOPR. Znak umieszczony jest również na wszystkich jednostkach (pływających, jeżdżących), bazach, wieżach na kąpielisku oraz materiałach marketingowych takich jak roll’upy czy banery.

Wieloletnie zaangażowanie w bezpieczeństwo nad wodą zaowocowało tym, że Sopockie WOPR oraz nasze logo jest rozpoznawane w całej Polsce. 

Zobacz również

Ważne informacje