Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Grupa Operacyjna

Współpraca

Skuteczne działanie systemu jest związane z ilością służb zgłoszonych do systemu. Zapraszamy do działania wszystkie jednostki oraz Grupy Operacyjne WOPR’u oraz wszystkie podmioty uprawnione do ratownictwa wodnego z całej Polski (według ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych z dnia 18 sierpnia 2011 r.).

Wszystkie informacje na temat współpracy udziela Maciej Dziubich (tel. 603802706, maciej.dziubich@sopockiewopr.pl)

Zobacz również

Ważne informacje