Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Grupa Operacyjna

Współpraca

Udostępniamy powierzchnie reklamowe na strojach Ratowników, na plaży, na sprzęcie jeżdżącym oraz pływającym oraz przy bazach.

Oferujemy wsparcie organizacyjne oraz merytoryczne przy organizacji eventów nad wodą, zarówno ogólnodostępnych dla turystów jak i dla Państwa pracowników podczas imprez integracyjnych (dynamiczne pokazy ratownictwa oraz nauka pierwszej pomocy).

Zbudowane pozytywne relacje z mediami gwarantują regularną obecność w telewizji, prasie czy internecie.

Zobacz również

Ważne informacje