Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Władze Sopockiego WOPR


Zarząd Sopockiego WOPR

Marcin Burda

Prezes Sopockiego WOPR

 

Kazimierz Zelewski

Vice Prezes Sopockiego WOPR

 

Igor Piwkowski

Sekretarz  Sopockiego WOPR

 

Łukasz Nizgorski

Członek Zarządu Sopockiego WOPR

 

Dariusz Mirowski

Członek Zarządu Sopockiego WOPR

 

Adrian Jaśkiewicz

Członek Zarządu Sopockiego WOPR

 

 

Komisja Rewizyjna Sopockiego WOPR

 

 

Kryspin Dzwonek

Przewodniczący

 

Rafał Lew-Ostik Kostrowicki

V-ce Przewodniczący

 

Marcin Michalak

Sekretarz

 

Komisja Dyscyplinarna Sopockiego WOPR

 

 

Jan Radwan-Wiatrowski

Przewodniczący

 

Paweł Rozwadowski

V-ce Przewodniczący

 

Piotr Jarosz

Sekretarz

Zobacz również

Ważne informacje