Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Kontakt

Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Bitwy pod Płowcami 67c; 81-731 Sopot

Biuro:
tel.: 58 7440 232
e-mail: biuro@sopockiewopr.pl

Składki członkowskie:
poniedziałek - niedziela od godziny 9:00 do 19:00 u Ratownika Dyżurnego


V-ce Prezes Sopockiego WOPR Łukasz Nizgorski:
tel.: 607 973 242
e-mail: lukasz.nizgorski@sopockiewopr.pl

Prezes Sopockiego WOPR Maciej Dziubich:
tel.: 603 802 706
e-mail: maciej.dziubich@sopockiewopr.pl

 

NIP: 585-13-98-850

REGON: 192931146
Sąd Rejonowy Gdansk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS NR 0000159286
Alior Bank 66 2490 0005 0000 4530 4625 2180 

 

 


Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Sopocie

ul. Bitwy pod Płowcami 67c; 81-731 Sopot

tel.: 601 100 100 (Numer Ratunkowy Nad Wodą)
e-mail: ratownik.dyzurny@gmail.com

V-ce Prezes Sopockiego WOPR Kierownik CKRW Mateusz Szulimowicz:
tel.: 785 171 196
e-mail: mateusz.szulimowicz@sopockiewopr.pl

 

 

Zobacz również

Ważne informacje