Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Kontakt

Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Bitwy pod Płowcami 67c; 81-731 Sopot

tel.: 58 7440 232 (biuro)
tel.: 727 430 753 (Łukasz Nizgorski)

e-mail: biuro@sopockiewopr.pl
www: www.sopockiewopr.pl

NIP: 585-13-98-850
REGON: 192931146
Sąd Rejonowy Gdansk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS NR 0000159286
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A Oddział w Sopocie 55 1060 0076 0000 3200 0086 6410 

 

 


Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego w Sopocie

ul. Bitwy pod Płowcami 67c; 81-731 Sopot

tel.: 601 100 100 (numer ratunkowy)
tel.: 603 802 706 (Maciej Dziubich)
tel.: 693 884 687 (statusy SMS)
tel.: 58 7440 232 (biuro)

e-mail: ckrw@sopot.pl
www: www.ckrw.wopr.sopot.pl

 

 

Sekcja Pletwonurków ALFA

ul.Bitwy pod Płowcami 67c; 81-731 Sopot


www: www.wopr.sopot.pl/alfa

Zobacz również

Ważne informacje