Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Grupa Operacyjna

Kontakt

Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Bitwy pod Płowcami 67c; 81-731 Sopot

NIP: 585-13-98-850
REGON: 192931146

Sąd Rejonowy Gdansk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS NR 0000159286
Alior Bank 66 2490 0005 0000 4530 4625 2180


Biuro
Pracownik Biurowy:
Alicja Kryda
tel.: 58 7440 232
e-mail: biuro@sopockiewopr.pl

Składki członkowskie:
Prosimy ustalać przyjście do bazy telefonicznie tel.: 58 7440 232

Grupa Interwencyjna:
Kierownik
Łukasz Nizgorski
tel.: 607973242
e-mail: lukasz.nizgorski@sopockiewopr.pl

Zastępca Kierownika
Olaf Kraszewski
tel. 723-520-252
e-mail: olaf.kraszewski@sopockiewopr.pl

Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego:
tel.: 601 100 100 (Numer Ratunkowy Nad Wodą - tylko do zgłaszania wypadku)

Kierownik CKRW
Patrycja Chmiel
e-mail: patrycja.chmiel@sopockiewopr.pl

Profilaktyka i edukacja:
Jakub Byczkowski
tel.: 607-648-864
e-mail: jakub.byczkowski@sopockiewopr.pl

Szkolenia:
Rafał Sroka
tel.: 501-340-194
e-mail: rafal.sroka@sopockiewopr.pl

 

Zobacz również

Ważne informacje