Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Grupa Operacyjna

Kontakt

Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

ul. Bitwy pod Płowcami 67c; 81-731 Sopot

NIP: 585-13-98-850
REGON: 192931146

Sąd Rejonowy Gdansk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS NR 0000159286
Alior Bank 66 2490 0005 0000 4530 4625 2180

Biuro:
tel.: 58 7440 232
e-mail: biuro@sopockiewopr.pl

Kierownik Biura
Łukasz Nizgorski
tel.: 607973242
e-mail: lukasz.nizgorski@sopockiewopr.pl

Składki członkowskie:
Prosimy ustalać przyjście do bazy telefonicznie tel.: 58 7440 232

 

Szkolenia i profilaktyka:
Kierownik Szkoleń i Profilaktyki
Daniel Zelewski
tel.: 665 122 580
e-mail: daniel.zelewski@sopockiewopr.pl 

 


Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego

tel.: 601 100 100 (Numer Ratunkowy Nad Wodą)

Kierownik CKRW
Patrycja Chmiel
e-mail: patrycja.chmiel@sopockiewopr.pl 

 

 

Zobacz również

Ważne informacje