Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Grupa Operacyjna

Sopockie WOPR uczestniczy w realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską...

Sopockie WOPR uczestniczy w realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pod nazwą:

"Budowa Sopockiego Centrum Ratownictwa Wodnego i wdrożenie elementów zintegrowanego systemu ratownictwa na terenie miasta Sopotu".

W ramach projektu ratownicy Sopockiego WOPR: 

-zostali przeszkoleni z zakresu rozpoznawania narkotyków 

- uczestniczyli na kursach ratownictwa wodnego 

- zdobyli uprawnienia ratowników Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

- zdobyli uprawnienia sterników i starszych sterników motorowodnych 

- zakupiono: radiotelefony, wyposażenie punktu medycznego oraz magazynu bazy Sopockiego WOPR

Zobacz również

Ważne informacje