Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Recertyfikacja KPP 2018

Sopockie WOPR ogłasza nabór na recertyfikację KPP. 

Recertyfikacja KPP: 28.04.2018

Organizator zajęć:

Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Miejsce: Baza Sopockiego WOPR - Sopocki Klub Żeglarski  

Koszt: 

- Ratownicy Sopockiego WOPR: 200 zł 

- Pozostali: 220 zł

Zgłoszenia proszę kierować na  e-mail: daniel.zelewski@sopockiewopr.pl 

w załączniku: 

- ksero zaświadczenia o ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej i uzyskaniu tutułu "ratownika"

- książeczka wopr z opłaconmi składkami za rok 2018 lub dokument potwierdzający przynależność do jednostki współpracującej z PRM. 

- dane kontaktowe (imię i nazwisko, telefon, adres email) 

 Więcej informacji udzieli:

 Daniel Zelewski 

665122580 

Zobacz również

Ważne informacje