Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Grupa Operacyjna

Szkolenie RATOWNIKA WODNEGO 2024!

Rozpocznij przygodę z ratownictwem i dołącz do zespołu Ratowników Sopockiego WOPR!

Kurs przeprowadzony będzie w miesiącu kwiecień – maj/czerwiec.

Zajęcia odbywać się będą na Kąpielisku Morskim w Sopocie oraz Pływalni MOSiR w Sopocie. 

W sprawie zapisów proszę kontaktować się z Alicja Kryda:
Tel. 665 050 676
e-mail alicja.kryda@sopockiewopr.pl

Koszty szkolenia:

  • Dla wszystkich osób 1200 zł brutto (kurs, egzamin, składka członkowska, legitymacja oraz członkostwo w Sopockim WOPR). 

Formularz do zapisów:  https://forms.gle/i1Wakf2B4BuQaMj66


Harmonogram szkolenia

24.03.2024 od godz. 18:30 - EGZAMIN WSTĘPNY - PŁYWALNIA MOSIR SOPOT
Kolejne zajęcia od 7 kwietnia, szczegóły podczas egzaminu wstępnego
EGZAMIN Końcowy do ustalenia.
*godziny szkolenia mogą ulec zmianie

REGULAMIN SZKOLENIA RATOWNIKÓW WODNYCH SOPOCKIEGO WODNEGO OCHOTNICZEGO POGOTOWIA RATUNKOWEGO

1. Organizatorem szkolenia jest Sopockie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (Sopockie WOPR).
Data i miejsce szkolenia: 24.03.2024 od godz. 18:30 - EGZAMIN WSTĘPNY - PŁYWALNIA MOSIR SOPOT

2. Założenia organizacyjno programowe oraz zakres tematyczny szkolenia są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

3. Prowadzącymi zajęcia dydaktyczne są osoby uprawnione zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym.

4. Kierownikiem szkolenia jest: Mariusz Penar.

5. Na szkolenie przyjmowani są kandydaci, którzy: 

a) opłacili należność za szkolenie do biura Sopockiego WOPR,

b) złożyli oświadczenie uczestnika szkolenia,

c) zapoznali się i zaakceptowali regulamin szkolenia poprzez złożenie na nim podpisu.

6. Obowiązkiem uczestnika szkolenia jest:

a) podporządkowanie się instrukcjom i poleceniom osób prowadzących zajęcia na szkoleniu,

b) zapoznanie się z programem i harmonogramem szkolenia oraz ich ścisłe przestrzeganie,

c) czynne uczestnictwo we wszystkich zajęciach szkolenia,

d) dbanie o mienie i sprzęt używany podczas szkolenia,

e) przestrzeganie zasad asekuracji i bezpieczeństwa w trakcie zajęć szkolenia.

7. Uczestnik szkolenia zobowiązany jest do przestrzegania norm etycznych wynikających z praw i obowiązków członka Sopockiego WOPR.

8. Przyjmuje do wiadomości, że egzamin szkolenia ratowników wodnych zostanie przeprowadzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie szkoleń w ratownictwie wodnym i jego pozytywne zdanie warunkuje uzyskanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia ratowników wodnych.

9. Osoby nieprzestrzegające postanowień regulaminu lub znajdujące się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków podobnie działających będą usunięte ze szkolenia.

10. Treść regulaminu przeczytałem i zrozumiałem.

Zobacz również

Ważne informacje