Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Dofinansowanie zakupów ze środków NFOSiGW

Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informuje, iż skorzystało z dofinansowania Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie zadania pn. „Wielozadaniowy, specjalistyczny mobilny zestaw ratowniczy składający się z 2 jednostek typu RIB z wyposażeniem”.

Całkowity koszt kwalifikowany projektu wyniósł 350.500,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków NFOŚiGW wyniosło 175.250,00 zł.

W 2019 roku dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego odbywa się w ramach projektu – „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” działającego na podstawie Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Ministrem Środowiska, podpisanego 30 października 2015 roku, z terminem obowiązywania w latach 2016-2020.

Zobacz również

Ważne informacje