Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Ryszard Miroszniczenko

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Prezesa i współtwórcy Gdańskiego WOPR Ryszarda Miroszniczenko. W minioną sobotę zmarł Pan Ryszard, a w dniu 05.02.2020 o godzinie 10:30 odbędzie się ceremonia pogrzebowa na cmentarzu komunalnym w Sopocie.
Przekazujemy najgłębsze wyrazy współczucia dla całej rodziny Pana Miroszniczenko.
Spoczywaj w pokoju Przyjacielu

Zobacz również

Ważne informacje