Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

KPP - NABÓR NA LUTY I MARZEC 2020!

Sopockie WOPR ogłasza nabór na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz recertyfikację KPP w LUTYM I MARCU 2020!

UWAGA!

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu (recertyfikacja) jest posiadanie zaświadczenia o ukończonym kursie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz osoba zatrudniona jest w jednostce współpracującej (lub pełniąca w niej służbę, lub będąca jej członkiem) ma czas na przystąpienie i zdanie egzaminu recertyfikacyjnego wyłącznie w okresie ostatnich 3 miesięcy przed upływem terminu ważności zaświadczenia. Podmiot organizujący egzamin recertyfikacyjny winien zweryfikować, pod rygorem niedopuszczenia do egzaminu, czy osoba chcąca wziąć udział w egzaminie spełnia jednocześnie oba ww. warunki zgodnie z rozporządzeniem z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy!

Harmonogram: LUTY 2020: ZAPISY -> FORMULARZ: https://forms.gle/fLfzojgsfue2K5jEA (Pełny kurs: zapisy do dnia 05.02.2020) (Recertyfikacja zapisy do dnia 16.02.2020) 

19.02.2020 - 15:30 do 21:00
20.02.2020 - 15:30 do 21:00
21.02.2020 - 15:30 do 21:00
22.02.2020 - 9:00 do 21:00
23.02.2020 - 9:00 do 21:00
24.02.2020 - 15:30 do 21:00
25.02.2020 - 15:30 do 21:00
26.02.2020 - 15:30 do 21:00
27.02.2020 - 15:30 do 21:00
28.02.2020 - 3 godz. (godziny do ustalenia)

26.02.2020 - 15:30 do 21:00 (Recertyfikacja)
27.02.2020 - 15:30 do 21:00 (Recertyfikacja)
28.02.2020 - 3 godz. (godziny do ustalenia) (Recertyfikacja)
*godziny kursu mogą ulec zmianie

UWAGA EGZAMIN ZOSTANIE USTALONY W PÓŹNIEJSZYM TERMINIE (28.02.2019 lub 29.02.2019)!

Adres: Gdynia (dokładne miejsce w późniejszym terminie) 

Harmonogram: MARZEC 2020: ZAPISY -> FORMULARZ https://forms.gle/CDyxLp2wqvCuvyLb9 (Pełny kurs: zapisy do dnia 29.02.2020) (Recertyfikacja:  zapisy do dnia 04.03.2020)  

09.03.2020 - 8:00 - 20:00
10.03.2020 - 8:00 - 18:00
11.03.2020 - 8:00 - 20:00
12.03.2020 - 8:00 - 20:00
13.03.2020 8:00 - 20:00
14.03.2020 8:00 - 15:00

13.03.2020 8:00 - 20:00 (Recertyfikacja)
14.03.2020 8:00 - 15:00 (Recertyfikacja)

Egzamin: 14.03.2020 godz. 16:00 (Sopockie WOPR) 

*godziny kursu mogą ulec zmianie

Adres:

Gdańsk Wrzeszcz - Budynek CPR

Organizator zajęć:

Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Cel główny zajęć:

Celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe cele kształcenia:

1) utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
2) zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifiko­wanej pierwszej pomocy
3) kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ja­kość udzielonej pomocy;
4) kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Miejsce zajęć:

Gdańsk (dokładny adres zostanie podany po wypełnieniu formularza)

Cennik:

Pełen kurs KPP dla członków Sopockiego WOPR: 650 zł/os.

Pełen kurs KPP dla pozostałych osób 680 zł/os

Recertyfikacja dla członków Sopockiego WOPR: 220 zł/os.

Recertyfikacja dla pozostałych osób: 250 zł/os.

W przypadku braku przynależności do jednostki współpracującej z Państwowym Ratownictwem Medycznym odpłata za członkostwo w Sopockim WOPR wynosi 50 zł/rok + (książeczka 50 zł)

Po otrzymaniu ww informacji dostaną Państwo w odpowiedzi wszystkie informację dotyczące kursu i płatności w przeciągu 48 h. 

Więcej informacji udzieli:

Daniel Zelewski

tel. 665 122 580

daniel.zelewski@sopockiewopr.pl

Zobacz również

Ważne informacje