Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz recertyfikacja KPP 2019!

Sopockie WOPR ogłasza nabór na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz recertyfikację KPP. 

UWAGA! KURS ROZPOCZNIE SIĘ PRZY MIN - 10 kursantach! 

Początek pełnego kursu KPP (66h):  MAJ 2019 - weekendowy

Recertyfikacja KPP:

26.04 - 16:00 - przypomnienie 
27.04 - 8:00 do 12:00 / Przypomnienie
27.04. - 12:00 - Egzamin

Organizator zajęć:

Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Kurs KPP prowadzony jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, przygotowanego na podstawie art.13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Cel główny zajęć:
Celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe cele kształcenia:
1)  utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
2)  zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifiko­wanej pierwszej pomocy 
3)  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ja­kość udzielonej pomocy;
4)  kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Miejsce zajęć:
 
Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (ul. Bitwy Pod Płowcami 67C - Budynek SKŻ Sopot) 
 
 
Pełen kurs KPP dla członków Sopockiego WOPR: 650 zł/os.
Pełen kurs KPP dla pozostałych osób 700 zł/os
Recertyfikacja dla członków Sopockiego WOPR: 200 zł/os.
Recertyfikacja dla pozostałych osób: 220 zł/os. 
 
W przypadku braku przynależności do jednostki współpracującej z Państwowym Ratownictwem Medycznym odpłata za członkostwo w Sopockim WOPR wynosi 50 zł/rok
 
Osoby chętne na kurs KPP proszonę są o wypełnienie formularza https://forms.gle/yA8XhdTruYxP7sjq5  najpóżniej do dnia 20.04.2019r. Recertfikacja do dnia 23.04.2019 r.
 
Po otrzymaniu ww informacji dostaną Państwo w odpowiedzi wszystkie informację dotyczące kursu i płatności. 
 
 
Więcej informacji udzieli:
Daniel Zelewski -
Sekretarz Sopockiego WOPR
Koordynator ds. szkoleń i prelekcji
 
Tel. 665122580
e-mail: daniel.zelewski@sopockiewopr.pl

Zobacz również

Ważne informacje