Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz recertyfikacja KPP 2019!

Sopockie WOPR ogłasza nabór na kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy oraz recertyfikację KPP. 

UWAGA! KURS ROZPOCZNIE SIĘ PRZY MIN - 10 kursantach! 

Początek zajęć 11.01.2019 r. godz. 17:00 (kurs 8 - dniowy, weekendowy -66h) - od 11.01.2019 - 27.01.2019 r.

Harmonogram;
 
11.01 - 17:00 do 19:00
12.01 - 08:00 do 18:00
13.01 - 08:00 do 18:00

18.01 - 16:00 do 20:00
19.01 - 08:00 do 18:00
20.01 - 08:00 do 18:00

25.01 - 16:00 do 20:00
26.01 - 08:00 do 18:00
27.01 - 08:00 do 14:00

Recertyfikacja KPP:

26.01 - 08:00 do 18:00 / Recertyfikacja
27.12 - 8:00 do 14:00 / Recertyfikacja

EGZAMIN:

27.01 -  od 16:00 - EGZAMIN KPP

Organizator zajęć:

Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Cel główny zajęć:
Celem zajęć jest przygotowanie uczestników kursu do realizacji zadań z zakresu ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności udzielania osobom 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego kwalifikowanej pierwszej pomocy w miejscu zdarzenia do czasu przekazania ich personelowi zakładów opieki zdrowotnej.

Szczegółowe cele kształcenia:
1)  utrwalenie podstawowej wiedzy z zakresu udzielania pierwszej pomocy;
2)  zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu kwalifiko­wanej pierwszej pomocy 
3)  kształtowanie poczucia odpowiedzialności za ja­kość udzielonej pomocy;
4)  kształtowanie właściwej postawy etycznej osób podejmujących czynności ratunkowe.

Miejsce zajęć:
 
Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (ul. Bitwy Pod Płowcami 67C - Budynek SKŻ Sopot) 
 
 
Pełen kurs KPP dla członków Sopockiego WOPR: 650 zł/os.
Pełen kurs KPP dla pozostałych osób 700 zł/os
Recertyfikacja dla członków Sopockiego WOPR: 200 zł/os.
Recertyfikacja dla pozostałych osób: 220 zł/os. 
 
W przypadku braku przynależności do jednostki współpracującej z Państwowym Ratownictwem Medycznym odpłata za członkostwo w Sopockim WOPR wynosi 50 zł/rok
 
Osoby chętne na kurs KPP proszonę są o wypełnienie formularza https://goo.gl/forms/ipcBttpUwRkfa0tc2  najpóżniej do dnia 31.12.2018r. Recertfikacja do dnia 05.01.2018 r.
 
Po otrzymaniu ww informacji dostaną Państwo w odpowiedzi wszystkie informację dotyczące kursu i płatności. 
 
 
Więcej informacji udzieli:
Daniel Zelewski -
Sekretarz Sopockiego WOPR
Koordynator ds. szkoleń i prelekcji
 
Tel. 665122580
e-mail: daniel.zelewski@sopockiewopr.pl 
 

 

 

Zobacz również

Ważne informacje