Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Nowy sprzęt ze środków WFOŚiGW z udostępnionych środków NFOŚiGW

Dofinansowanie zakupów ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z udostępnionych środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe informuje, iż skorzystało z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z udostępnionych środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wykonanie zadania pn. „Wielozadaniowy, specjalistyczny mobilny zestaw ratowniczy składający się z 2 jednostek typu RIB z wyposażeniem”.

Całkowity koszt kwalifikowany projektu wyniósł 350.500,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z udostępnionych środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyniosło 175.250,00 zł w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych.


Osiągnięto efekt ekologiczny w postaci innej niż przeciw pożarowy. Efektem ekologicznym objęte jest 2 200 000 mieszkańców i turystów.

W 2019 roku dofinansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu ratowniczego odbywa się w ramach projektu – „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych” działającego na podstawie Porozumienia w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska pomiędzy Ministrem Spraw Wewnętrznych a Ministrem Środowiska, podpisanego 30 października 2015 roku, z terminem obowiązywania w latach 2016-2020.

Zdjęcia nowego sprzętu: http://sopockiewopr.pl/galeria/Nowe_lodzie_ze_srodkow_WOSiGW_udostepnionych_przez_NFOSiGW

Zobacz również

Ważne informacje