Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Szkolenia

Oferujemy szkolenia z zakresu ratownictwa wodnego oraz kwalifikowanej pierwszej pomocy (pełny kurs oraz recertyfikacja). Zapraszamy do kontaktu!

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy -  http://sopockiewopr.pl/kpp2018

Zobacz również

Ważne informacje