Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Spotkanie Wigilijne

Zapraszamy wszystkich Przyjaciół oraz Ratowników Sopockiego WOPR na spotkanie Wigilijne w najbliższą sobotę 16 grudnia na godz. 18:00 w bazie Sopockiego WOPR. Zachęcamy do przyniesienia z sobą różnego rodzaju smakołyków ;)

Zobacz również

Ważne informacje