Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Recertyfikacja KPP

Sopockie WOPR ogłasza nabór na recertyfikację KPP. 

Recertyfikacja KPP: 15.03.2018
 
Organizator zajęć:

Sopockie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Miejsce: Baza Sopockiego WOPR - Sopocki Klub Żeglarski  

Więcej informacji udzieli:
Daniel Zelewski 
 
Tel. 665122580
e-mail: daniel.zelewski@sopockiewopr.pl 

Zobacz również

Ważne informacje