Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Praca w sezonie letnim 2017

Sopockie WOPR ogłasza nabór na stanowisko ratownika wodnego. Praca na umowę zlecenie w okresie od 15.06.2017 r. do 15.09.2017 r.

Od kandydatów wymagamy spełnienia warunków przewidzianych dla ratowników wodnych zapisanych w Ustawie z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych oraz posiadania własnego zestawu ABC.

Zapewniamy:
- wynagrodzenie w kwocie 16zł brutto/h
- wodę mineralną
- komplet ubrania roboczego
- dodatkowe nagrody (pieniężne/rzeczowe) dla najlepiej pracujących osób
- udostępniamy miejsce na polu kempingowym (do rozłożenia własnego namiotu oraz 5-8 miejsc w domku holenderskim -> pierwszeństwo dla osób zatrudnionych na dłuższy okres czasu)

Wypełniony formularz zgłoszeniowy wraz z dokumentami poświadczającymi status ratownika wodnego prosimy przesyłać na adres praca@sopockiewopr.pl, dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 727-430-753 lub pod adresem e-mailowym.

Formularz: https://drive.google.com/…/0B9SD6WZ99XxIMUxxaldUaW40SDQ/view

Sopockie WOPR zastrzega sobie możliwość kontaktu tylko z wybranymi kandydatami oraz przeprowadzenia egzaminu weryfikującego umiejętności, na wybrane stanowiska.

 

Zobacz również

Ważne informacje