Sopockie Wodne Ochotnicze pogotowie Ratunkowe

Miasto Sopot

Numer ratunkowy nad wodą - 601 100 100

Grupa Operacyjna

Harmonogram pracy biura

Przedstawiamy harmonogram pracy biura Sopockiego WOPR w miesiącu MARZEC:

14 marca w godzinach 9:00-15:00
16 marca w godzinach 9:00-15:00
21 marca w godzinach 9:00-15:00
22 marca w godzinach 14:00-18:00
23 marca w godzinach 9:00-15:00
26 marca w godzinach 14:00-18:00
28 marca w godzinach 9:00-15:00
29 marca w godzinach 16:00-18:00
30 marca w godzinach 9:00-15:00

Zobacz również

Ważne informacje